Zekerheden


Indien u ervoor kiest om uw Vereniging van Eigenaren door Beheer- en Adviesburo Van der Schaaf te laten beheren, dan is er sprake van een aantal zekerheden.

  • Altijd een bank- en spaarrekening op naam van de Vereniging van Eigenaren;
  • Ons kantoor zorgt voor een opstalverzekering die waardevast is, de Vereniging van Eigenaren is niet onderverzekerd;
  • Er wordt gezorgd voor voldoende budget om onderhoud uit te kunen voeren;
  • In principe vindt er geen overschrijding van het onderhouds budget plaats, er wordt alleen uitgevoerd wat de Ledenvergadering besloten heeft;
  • Wetten en regels, die gelden in een Vereniging van Eigenaren, worden schriftelijk en onder stringente voorwaarden vastgelegd;
  • De jaarrekening wordt gegarandeerd binnen de wettelijke termijn, ter controle aangeboden aan de kascommissie en ter vaststelling aangeboden aan de Ledenvergadering;
algemeen rekenmachine